GITP

Ptolemaeuslaan 40
3528 BP  UTRECHT
T: 030 – 20 40 800
E: h.veerbeek@gitp.nl
W: www.gitp.nl

GITP Interim Management biedt een interim-manager die past bij uw organisatie. Want alleen dat leidt tot een structurele oplossing.

U worstelt met een managementvraagstuk. U wilt het onbesprokene bespreekbaar maken. De vanzelfsprekendheid ter discussie stellen. Dan wordt het tijd voor een interim-manager van GITP. Een interim-manager die zichzelf overbodig maakt. Want GITP is pas tevreden als uw organisatie zonder onze interim-manager verder kan. `’Wat moet de interim-manager achterlaten als hij vertrekt?’, is dan ook de eerste vraag die wij stellen.

Interim-managers van GITP zijn geen symptoombestrijders. Wij verdiepen ons in uw vraag. Wilt u de rust herstellen, professionaliseren of marktgerichter werken? Wilt u samenwerking bevorderen of een nieuwe strategie inbedden en omzetten in handelen? Bij de interim-managers van GITP zijn deze vraagstukken in betrouwbare handen.