IBC

IBC Aken – Amsterdam – Hamburg – Heerlen
Akerstraat 113
6471 BL Heerlen
T: 085-8500140
E: r.smolders@ibc.nl
W: www.ibc.nl

IBC Change & Development | Samen Succesvol met de Menselijke Maat.

Wij helpen uw organisatie bij het creëren van duurzame waarde. Duurzame waarde voor de klanten van uw organisatie, duurzame waarde voor uw medewerkers, business partners en leveranciers én duurzame waarde voor uw aandeelhouders. De vraag hóe we dat doen binnen de organisaties waar we werkzaam zijn, wordt beantwoord met: “Veranderen, Versterken en Ontwikkelen”. Dit op basis van ons onderscheidende kenmerk: De Menselijke Maat.

Veranderen komt kort gesteld neer op ‘de goede dingen doen’ en houdt in dat we organisaties ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes op strategisch en tactisch niveau, inclusief besturingsmodel, processen, systemen en organisatie.

Versterken kan worden beschreven als ‘de dingen goed doen’ en komt in de kern neer op het doorvoeren van de transities die binnen organisaties nodig zijn om de doelstellingen te realiseren die men heeft gesteld.

Ontwikkelen betreft in ons jargon hoofdzakelijk de persoonlijke- & teamontwikkeling die nodig is binnen organisaties om structureel succesvol te worden en blijven. Dit betreft zowel leiderschapstrajecten bij grote ondernemingen als de ontwikkeling van talenten.

Gedurende ruim 15 jaar heeft IBC veel praktische ervaring opgedaan in het succesvol laten samenwerken van mensen binnen organisaties. Onze interim managers en business consultants kunnen u ondersteunen bij de succesvolle implementatie en executie van uw strategie en wij stimuleren persoonlijke en professionele ontwikkeling. We kennen onze consultants, projectmanagers en interim managers. We kennen hun motivatie, hun sterke kanten, ontwikkelpunten en geloven in onze professionals.