TG

Stationsplein 1
3818 LE Amersfoort
T: 033-4677730
E: lbo@tg.nl
W: www.twynstragudde.nl of www.tgim.nl

“Wij hebben geen verleden en geen toekomst, daarom kunnen wij wat betekenen”

Samen met onze interim managers voeren wij sinds 1988 complexe managementvraagstukken uit. Onze toegevoegde waarde is gericht op:

  • Match: koppeling tussen uw vraag en de juiste interim manager
  • Monitoring: bij iedere opdracht gericht op verankering van de resultaten.
  • Kennis: het kunnen ontsluiten van kennis en desgewenst opschalen. Wij zijn sterk verbonden met ons adviesbureau Twynstra Gudde, adviseurs en managers (www.tg.nl)
  • Continuïteit: wij kunnen bij onverhoopte uitvallen van de interim manager snel schakelen en een alternatief bieden.
    Betrokkenheid: ook als de opdracht/interim manager klaar is, blijven wij contact houden.